Vaccination af kat

Når vi vaccinerer vores katte, er det muligt at beskytte dem mod nogle af de mest alvorlige smitsomme sygdomme. Ved vaccination forstås at indgive katten det smitstof, der er årsag til sygdommen, således at kroppen selv kan danne de antistoffer, der beskytter mod sygdom.

Smitstofferne er ændrede, sådan at de ikke forårsager sygdom, men alligevel kan påvirke kroppens immunforsvar. Selv med vaccination kan man ikke beskytte 100 % imod sygdom, men de fleste ønsker jo at beskytte deres kat bedst muligt, og hvis alle katte fulgte et godkendt vaccinationsprogram, ville beskyttelsen af katte her til lands være bedre end den er i dag.

Hvilke sygdomme skal man vaccinere i mod?
Valget af vacciner afhænger af den enkelte kats risikoprofil. Er den udekat eller indekat? Bliver den brugt til avl og/eller udstilling? Der er adskillige sygdomme, der er ganske udbredte i Danmark, især fordi ikke alle katte er vaccinerede. De almindeligste er kattesyge (panleukopeni), katteinfluenza (calici- og herpesvirus) og klamydia.

Kattesyge
Kattesyge er en alvorlig virussygdom med et ret voldsomt, kort forløb med høj dødelighed. Den rammer hyppigst unge katte under et år, men det kan gå ud over alle aldersgrupper. Symptomerne er feber, diarré, opkast og utilpashed. Der vil hurtigt opstå væskemangel, og langt de fleste katte vil dø som følge af sygdommen.

Katteinfluenza
Katteinfluenza skyldes i cirka halvdelen af tilfældene calicivirus og den anden halvdel skyldes hepesvirus. Symptomerne er næsten ens for de to virussygdomme. Flåd fra øjne og næse, høj feber og i nogle tilfælde lungebetændelse.

Ved infektion med calicivirus kan der desuden ses betændelse i munden og sår på tungen. Katteninfluenza er meget smitsomt og mange katte vil blive syge, når de udsættes for smitte men de fleste overlever. Ulempen er at en stor del vil blive mere eller mindre kronisk smittebærer med gentagende sygdomsforløb og en livslang evne til at smitte andre katte.

Klamydia
Klamydia er en bakteriesygdom som typisk ses hvor der holdes mange katte sammen. Symptomerne er vedvarende øjenbetændelse, der ofte starter i det ene øje men breder sig. Desuden kan der ses hoste og snue. Infektionen er ikke livstruende og de fleste katten bliver fuldstændigt raske efterfølgende.

Leukæmi
Leukæmi hos kat er ofte forårsaget af et virus. Dette virus ødelægger de hvide blodlegemer (kroppens forsvarssystem) og gør herved katten mere modtagelig for helt almindelig sygdomme, der normalt ikke udgør noget problem for katten. Samtidig kan den give anledning til kræft og blodmangel.

Det vil sige at symptomerne kan være meget forskelligartede, og det man som ejer især skal være opmærksom på er kronisk lidelser som f.eks. diverse infektioner, nedstemthed, vægttab og blodmangel. Leukæmivirus er primært et problem i store kattehold.

Katte-Adis/FIV
Katte-adis eller fiv som den også kaldes nævnes her da den ofte slås sammen med eller forveksles med katteleukemi. Det er et virus som i lighed med leukæmivirus ødelægger kattens immunforsvar og over tid medfører katten dør af helt almindelige infektioner, der normalt ikke er farlige. Der findes desværre ingen effektiv behandling og heller ikke nogen brugbar vaccine.

Hvornår og hvor ofte skal man vaccinere?
Alle katte bør basisvaccineres, som minimum mod kattesyge og katteinfluenza, dvs. de skal vaccineres to gange med tre til fire ugers mellemrum. Herefter er det individuelt, hvor stor risiko den enkelte kat befinder sig i. Katte der kommer ud og møder uvaccinerede katte, katte der passes i dyrepensioner, går på udstilling og/eller bruges til avl, bør have vaccinerne boostet med jævne mellemrum. Vaccinationen mod kattesyge holder i tre år, hvor vaccination mod katteinfulenza, klamydia og leukæmi kun holder i et. Haderslev Dyrehospital står gerne til rådighed med hjælp til at vurdere netop din kats behov for vaccination.

Bivirkninger
Normalt er der ikke nogen risiko forbundet med selve vaccinen. Der vaccineres mange katte hvert år, og meget få katte udvikler alvorlige komplikationer. Den hyppigste reaktion på vaccinen er, at nogle katte, specielt killinger, reagerer med træthed den dag, de er blevet vaccineret. I løbet af en dags tid er de dog som regel sig selv igen.

Egentlige komplikationer: Meget få katte er allergiske overfor vaccinationen. Kattene reagerer ikke overfor selve vaccinen, men derimod overfor det bærestof, som vaccinen indeholder, også kaldet adjuvansen. Disse katte udvikler indenfor et kort tidsrum, som regel under 10 minutter, anafylaktisk chok overfor vaccinen. I de tilfælde er det vigtigt at komme tilbage til dyrlægen så hurtigt som muligt, så man kan behandle katten.

Disse meget sjældne tilfælde med komplikationer skal sammenlignes med de omfattende kvaler og sygdomme, som en uvaccineret kattebestand skulle gå igennem, hvis man ikke valgte at benytte denne forebyggende behandling.