Mærkning af katte

Det er ikke lovpligtigt at mærke og registrere sin kat, men Haderslev Dyrehospital anbefaler at man gør det.

Chipmærkning af kat
Det bliver mere og mere almindeligt at chipmærke sin kat. Mærkningen foregår ligesom hos hund ved at der skydes en lille mikrochip ind under huden på venstres side af halsen. Chippen indlejres i bindevævet, hvorfra man kan aflæse det tilhørende nummer med en skanner.
Fordele ved chipmærkning
Fordelen ved chipmærkning er at den aldrig bliver utydelig, modsat en øretatovering kan chippen aflæses uden besvær hele kattens liv. Desuden kan en chip kodes til bestemte kattelemme, således at det kun er din egen kat/katte, der kan komme ud og ind som de vil.
Ulemper ved chipmærkning
Ulempen er at man skal have en skanner for at kunne se, at katten er mærket. Alle katte der bliver indleveret som hjemløse på Haderslev Dyrehospital bliver dog tjekket med skanneren for at se om de skulle være mærkede.

Øretatovering af kat
Det har i mange år været, og er det stadig, langt det mest almindelige at få sin kat mærket med en øretatovering, typisk i forbindelse med neutralisation. Øretatovering har den klare fordel, at det er tydeligt for enhver der ser katten at den er mærket, og dermed har en ejer. Ulempen er at den kan blive utydelig/ulæselig med tiden.